Munck Studios Trondheim
Vi lager radio, podcast og TV

Nyheter

For ytterligere informasjon om Munck Studios virksomhet, kontakt Randi Lillealtern på

+47 73 02 11 10 eller randi.lillealtern@munckstudios.no.

Munck med podcastworkshop i Oslo Tinghus

Oslo tingshus.jpg

Norges Domstoler skal begynne å produsere ikke bare en, men to podcaster. Den første skal handle om domstolens virksomhet, og aktuelle rettssaker, og lages for folk flest. Den andre er en inspirasjonspodcast for dommere, som først og fremst er rettet mot folk som jobber i domsstolene. Anna Iversen holdt en workshop i Oslo Tinghus, og lærte bort hvordan man jobber med lydproduksjoner - fra det å formulere et programkonsept, til det å lage et manus, og redigere.

Veldig konkret og bra med involvering og rett på praktisk jobbing. Tror vi er i bedre stand til å lage interessante podkasts etter workshopen!

Elisabeth Mannsverk, Norges Domstoler

Admin