Munck Studios Trondheim
Vi lager radio, podcast og TV

Nyheter

For ytterligere informasjon om Munck Studios virksomhet, kontakt Randi Lillealtern på

+47 73 02 11 10 eller randi.lillealtern@munckstudios.no.

Kurer live-on-tape på Hellkonferansen

Hellkonferensen.JPG

Fremveksten av sosiale medier har gitt politikere nye muligheter til å nå store velgermasser, uten å måtte gå veien gjennom tradisjonelle medier. Noen mener dette gir oss mer demokrati fordi avstanden til de folkevalgte blir mindre og nye stemmer slipper til. Andre er bekymret og er redd for at stadig flere «ekkokammer» på nettet sakte men sikkert kveler demokratiet.

Programleder Lars Erik Ring intervjuet Espen Teigen - politisk rådgiver for Sylvi Listhaug, Reidun Kjelling Nybø - ass. generalsekretær Norsk Redaktørforening og Espen Ingar Leirset - statsviter Nord universitet.

Admin