Munck Studios Trondheim
Vi lager radio, podcast og TV

Nordiske produksjoner

Munck finnes i Norge, Danmark og Sverige. Her er noen eksempel på programmer som lages på de andre kontorene.