Munck Studios Trondheim
Vi lager radio, podcast og TV
Kurer foto Anna Iversen.jpg

Kurer

Kurer er NRKs mediemagasin. Programmet fordyper seg i aktuelle problemstillinger i medielandskapet, både i Norge, og i verden forøvrig. Det kan handle om alt fra journalisters situasjon i Tyrkia, musikk i dataspill og om hva som skjer når et stort mediehus rapporterer faktafeil.

Bestiller: NRK P2

Team: Kristin Nordvoll Mork og Lars Erik Ertzgaard Ringen

Kurer foto Anna Iversen.jpg