Munck Studios Trondheim
Vi lager radio, podcast og TV

Desse dagar

Dei siste 30 åra har den norske skulen vore gjennom ei rekke reformer med mål om å heve kvaliteten. No viser ei fersk undersøking at ein av fem norske skular ikkje held god nok kvalitet i undervisninga. Kvifor blir aldri skulen god nok? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø.

Bestiller: NRK P2

haugsbo.1000x667.jpg